aktualnościOGŁOSZENIE "AQUA FITNESS 55+"

Od dnia 22.06.2020r. planujemy wznowić program "Aqua Fitness 55+". Program ten realizowany będzie od 22.06.2020r. do 30.08.2020r. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, z ograniczeniami liczby uczestników do 16 osób w grupie.

Uwaga!! W zajęciach będzie mogło uczestniczyć pierwsze 16 osób z danej grupy, które dokonają zgłoszenia telefonicznego. Harmonogram nie ulega zmianie. Nie ma możliwości zmiany grupy.

Od dnia 15.06.2020r. do dnia 18.06.2020r. czekamy na telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach pod numerem telefonu: 048 36 20 604 Potwierdzenia będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 19:00.
Biuro Sportu
Urzędu Miejskiego w Radomiu

Informujemy ,że z dniem 17.06.2020r ANULUJEMY komunikat o odwołaniu zajęć nordic - walking

Radom dnia 8.05.2020r.

KOMUNIKAT SPECJALNY (Z OSTATNIEJ CHWILI) !!!!!

  Szkolny Związek Sportowy w Radomiu informuje, że planowane zajęcia Nordic - Walking od 11.05.2020r zostają zawieszone do odwołania z uwagi na wątpliwości Policji.
Zgłoszonym uczestnikom do chwili otrzymania pozytywnej opinii Ministerstwa Sportu i Policji zachęcamy do indywidualnego ćwiczenia z kijkami jako przygotowanie formy do uczestnictwa w zajęciach grupowych z zachowaniem obowiązujących przepisów w stanie epidemii . O terminie rozpoczęcia zajęć powiadomimy w oddzielnym komunikatem.
     Za niedogodności bardzo przepraszamy

Prezes SZS
Jarosław Ludwiński


OGŁOSZENIE
NABORU UCZESTNIKÓW NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE "NORDIC WALKING
"

Na zlecenie Prezydenta Miasta Radomia, w ramach Budżetu Obywatelskiego Szkolny Związek Sportowy w Radomiu, ogłasza nabór na kolejną edycję zajęć sportowo-rekreacyjnych pod nazwą: „Aktywny Radom- Zajęcia Nordic Walking”, dla mieszkańców miasta Radomia spełniających poniższe kryteria.
- brak przeciwwskazań do tego rodzaju aktywności (podpisane oświadczenie dostępne na stronie: www.szsradom.pl),
- akceptacja regulaminu uczestnictwa w zajęciach (dostępny na stronie: www.szsradom.pl),
- własny sprzęt sportowy (kijki do nordic walking),
Zajęcia będą prowadzone w okresie od 11 maja do 30 listopada 2020r., w zorganizowanych 6-10 osobowych grupach, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Szkolnego Związku Sportowego w Radomiu: www.szsradom.pl.
Zgłoszenia do programu przyjmowane będą przez biuro Szkolnego Związku Sportowego w Radomiu do dnia 8 maja 2020r, mailowo na adres: szsradom@interia.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: (48) 38-514-38.

Prezes Szkolnego Związku Sportowego
Jarosław LudwińskiW związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii biuro Szkolnego Związku Sportowego w Radomiu przy ul. Młynarskiej 17 zostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.
Pracujemy zdalnie. W pilnych sprawach jesteśmy dostępni pod numerami telefonów: 509-241-114 i 667-706-807 oraz pod e-mailem: szsradom@interia.pl


Szkoły Ponadpodstawowe
w Radomiu/Wszystkie/.

  Szkolny Związek Sportowy w Radomiu informuje że, w związku decyzję Premiera o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych zawiesza do odwołania wszystkie zawody sportowe w ramach "Sportowego Współzawodnictwa Szkół","Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej" i "Powszechnej Nauki Pływania"oraz "Aqua Senior" Decyzja o odwołaniu imprez obowiązuje od 12.03. do 27.03.2020 r. Bieżące informacje na temat skrócenia lub wydłużenia tego okresu będą przesyłane e-meil i ogłaszane na naszej stronie internetowej
Prezes SZS
Jarosław Ludwiński


Powiatowe SZS
w regionie radomskim

Szkolny Związek Sportowy w Radomiu informuje że, w związku decyzję Premiera o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych zawiesza do odwołania wszystkie zawody sportowe w ramach "Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej". Decyzja o odwołaniu imprez obowiązuje od 12.03. do 27.03.2020 r. Bieżące informacje na temat skrócenia lub wydłużenia tego okresu będą przesyłane e-meil i ogłaszane na naszej stronie internetowej

Prezes SZS
Jarosław Ludwiński


KALENDARZ ELIMINACJI POWIATOWYCH XXII MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W OKRESIE luty- marzec 2020
REGULAMIN MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020
System Rejestracji Szkół
Przypominamy o obowiązku zgłaszania szkół do zawodów poprzez SRS.

  Szkolny Związek Sportowy w Radomiu przypomina ,że zgodnie REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH SZS ZG od 01.09.2016 zgłoszenia poprzez SRS będą obowiązkowe i szkoły, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą dopuszczane do zawodów. Dla ułatwienia rejestracji szkół podajemy Państwu instrukcję " krok po kroku" opracowaną przez twórców strony. Zapraszamy do jak najszybszego zarejestrowania się w SRS i dokonywania zgłoszeń poprzez system.
INSTRUKCJA
LOGOWANIE System Rejestracji Szkół - SZS
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu ul.Młynarska 17 26-600 Radom tel.48 3851438 e-mail:szsradom@interia.pl © M.Lutka 2004