1

1

ARCHIWUM

VI TURNIEJ PREMIERA RP - KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH (REJON RADOM)

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

INTEGRACYJNY FESTYN SPORTOWY

FOTO RELACJA

  W dniu 19 maja 2015r. na obiektach MOSiR przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu odbył się INTEGRACYJNY FESTYN SPORTOWY z udziałem osób niepełnosprawnych.
Pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewy Kopacz, Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego i Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka w Warszawie.
Festyn dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Celem FESTYNU była:

 • prezentacja możliwości sportowych uczniów szkolnictwa specjalnego oraz uczniów szkół masowych
 • propagowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu sportowym i kulturalnym
 • rozpowszechnianie idei sportu i szeroko pojętej rekreacji na terenie miasta Radomia i województwa mazowieckiego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.
 • Uczestnikami FESTYNU byli:
  -uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  -uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  W programie FESTYNU przewidziano zawody sportowe, które obejmowały następujące konkurencje:
  1.Bieg na 50m
  2.Bieg na 100m
  3.Trójskok
  4.Skok w wzwyż-dowolnym sposobem
  5.Martwy ciąg
  6.Rzut piłką lekarską
  7.Strzały do celu
  8.Tor przeszkód
  9.Boccia.
  W sumie w Festynie uczestniczyło około 300 uczestników
  W festynie uczestniczyły dzieci i młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności z 17 placówek szkolno-wychowawczych z terenu regionu radomskiego Dofinansowanie Festynu Integracyjnego z udziałem osób niepełnosprawnych dofinansowany przez MInisterstwo Sportu wzbogacił możliwości organizatora, pozwolił na zakup zespołowych nagród, dla uczestniczących placówek oraz na zakup nagród i upominków indywidualnych dla większości uczestników.