1

1

PRZETARGI

Radom: Transport dzieci i ich opiekunów na pływalnie w roku 2013

Numer ogłoszenia: 166455 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Załacznik nr 1 do projektu umowy- harmonogram

Radom: Transport dzieci i ich opiekunów na pływalnie w roku 2013

Numer ogłoszenia: 16473 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Radom: Transport dzieci i ich opiekunów na pływalnie w roku 2012

Wysłano dwa ogłoszenia do UZP. Oferty składamy na podany niżej numer ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 31559 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Radom: Transport dzieci i ich opiekunów na pływalnie w roku 2011

Numer ogłoszenia: 81493 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi/a>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)