1

1

XVI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży

XVI MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Radom 2014r. - szkoły gimnazjalne

KOMUNIKATY KOŃCOWE

PIŁKA KOSZYKOWA
dziewczęta
PIŁKA SIATKOWA
dziewczętachłopcy
PIŁKA RĘCZNA
dziewczętachłopcy
PIŁKA NOŻNA
dziewczętachłopcy
TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
dziewczętachłopcy
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
dziewczętachłopcy
DWUBÓJ NOWOCZESNY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
dziewczętachłopcy
INDYWIDUALNA LA KLAS I-II i III
dziewczętachłopcyWYNIKI

XVI MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Siedlce 2014r. - szkoły podstawowe

Wszystkie komunikaty organizacyjne oraz zmiany dotyczące XVI MIMSz szkół podstawowych będą zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego SZS w Siedlcach - www.pszssiedlce.pl
HARMONOGRAM